Slovenski oddelki le »v nekaterih občinskih vrtcih«

Negativno mnenje vzhodnokraškega rajonskega sveta o osnutku novega pravilnika Občine Trst o občinskih vrtcih.

A

četrtek, 8. novembra 2018 | 15:15

Slovenski oddelek deluje tudi v občinskem vrtcu Oblak Niko pri Sv. Ivanu (FOTODAMJ@N)

Rajonski svet za Vzhodni Kras je na svoji zadnji seji preteklega 30. oktobra izglasoval negativno mnenje o osnutku novega pravilnika Občine Trst o občinskih vrtcih. Večino svetnikov je v predlaganem besedilu zmotilo več stvari: med temi je uporaba le moških oblik besed, medtem ko trenutno veljavno besedilo teži k vrednotenju enakega dostojanstva spolov. Sporen je tudi 3. odstavek 7. člena, kjer namerava občinska uprava v oddelkih znižati zgornjo mejo prisotnosti otrok, ki niso italijanski državljani, od sedanjih 40 na 30 odstotkov, pri čemer je sklicevanje na italijansko državljanstvo po mnenju svetnikov diskriminacija državljanov drugih držav članic Evropske unije.
Osnutek novega pravilnika v svojem 8. členu predvideva tudi, da se slovenski oddelki odpirajo »v nekaterih občinskih vrtcih«: v sedanjem pravilniku te omejitve ni, čeprav novi dodaja, da je pri sprejemanju dana prednost otrokom iz družin, ki izjavijo, da pripadajo slovenski jezikovni skupnosti. Po mnenju rajonskega sveta je to nekoliko ponižujoče, poleg tega v besedilu ni govora o tem, da mora osebje v slovenskih vrtcih biti slovenskega maternega jezika oz. obvladati slovenščino, kot predvideva sedanji pravilnik.

Copyright 2018 © DZP doo - PRAE srl – Vse pravice pridržane

Za komentiranje morate biti prijavljeni


PRIMORSKI DNEVNIK PROTI SOVRAŽNEMU GOVORU
VIRTUALNO JE RESNIČNO.
Na spletu govorim ali pišem samo to, kar si upam tudi osebno povedati.
SEM TO, KAR SPOROČAM.
Besede, ki jih izbiram, pripovedujejo o tem, kakšen sem; me predstavljajo.
PREDEN KAJ POVEMO, MORAMO POSLUŠATI.
Nihče nima vedno prav, tudi jaz ne. Druge poslušam s poštenostjo in odprtostjo.
O IDEJAH LAHKO RAZPRAVLJAMO.
Ljudi moramo spoštovati. Človeka, ki zagovarja mnenja, s katerimi se ne strinjam, ne spreminjam v sovražnika, ki ga je treba uničiti.
ŽALITVE NISO ARGUMENTI.
Ne sprejemam žalitev in agresivnosti, niti v podporo mojih trditev.



Komentarji: 1
  • 1

boss5556

četrtek, 8. novembra 2018 | 21:50

LOL!!

Komentarji: 1
  • 1

VSE ANKETE

Ali menite, da se klimatske spremembe pri nas že udejanjajo?

ostale novice

Občina Trst bo tudi letos obeleževala dan dreves

Od ponedeljka, 19., do ponedeljka, 26. novembra, bo na sporedu več dogodkov

16. novembra 2018 | 17:22

Salvinijev odlok uvod v katastrofo?

Srečanje o zakonskem odloku o varnosti in priseljevanju

16. novembra 2018 | 16:19

Fašisti, najboljši sosedje

Razmišljanje pisateljice in publicistke Agate Tomažič o tržaškem shodu CasaPound

16. novembra 2018 | 08:35

Staro pristanišče dočakalo prve razvojne smernice

Občinski odbor sprejel sklep o namembnosti

15. novembra 2018 | 20:31

Za slovenske vrtce ne bo sprememb, le dopolnila

Odbornica Brandi je v zvezi z osnutkom novega pravilnika za tržaške občinske vrtce potrdila, da bo sprejela nakazane namige

15. novembra 2018 | 18:42

Reševali bodo jezikovne zagate pri prevajanju

Predstavili urad, ki bo krojil jezikovno politiko na področju prevajanja upravnih in pravnih aktov iz italijanščine v slovenščino

16. novembra 2018 | 09:53

»Brunu Ganzu nihče ne očita nacizma«

Pogovor z igralcem Romeom Grebenškom, ki je v filmu Red Land - Rosso Istria odigral vlogo partizanskega poveljnika

16. novembra 2018 | 08:59